Vanliga frågor (FAQ)

Mycket information om konståkning kan man själv hitta på Svenska Konståkningsförbundets hemsida

Nedan har vi sammanställt frågor som är mer specifika för JSK.

Hur gör jag för att få all information?

 JSK kommunicerar främst genom två kanaler:

 • nyheter via hemsidan
 • mail direkt till medlemmarna

I vissa fall skickar vi även mail till våra åkare/målsmän, därför är det väldigt vikigt att ni har registrerat rätt epost samt att båda föräldrarna är registrerade som målsmän (om ni båda vill ha mail).

Hur gör jag för att prenumerera på JSKs kalender?

Ja det kan vara praktiskt att få upp viktiga händelser på Klubben i sin egen kalender. Du hittar en guide här.

Vad bestämmer schemaläggningen o träningstider?

Schemaläggningen är ett ganska komplicerat arbete. Först och främst tilldelas tider utifrån alla klubbars behov inte bara JSKs. Sedan måste vi alltid göra flera överväganden, ingen grupp ska få de ”sämsta” tiderna, varje grupp ska träna både med grupper under den egna gruppens nivå men också med bättre åkare. Varje grupps tider ska distribueras över veckan så återhämtningen blir tillräcklig. Vi försöker se till helheten, till föregående säsong och till hur många åkare vi har i varje grupp. Detta är verkligen en mycket utmanande uppgift men vi hoppas att det över tid blir rättvist för alla.

Vad gäller vid uppflyttning?

Uppflyttning innebär att en åkare flyttas ett steg upp till en ny grupp(färg). Det är alltid tränaren som beslutar om uppflyttning. Klubben försöker göra all uppflyttning vid ett givet tillfälle för att kunna administrera listor, fakturahantering och annat som är relaterat till gruppindelningen. Ytterst är det tränaren som bestämmer men uppflyttningen ska ske i dialog med både åkaren och dennes föräldrar i mån det är aktuellt.

Vad är märkestagning och hur fungerar det?

Märkestagning är en ett sätt att uppmuntra och visualisera sin framgång. Det är också ett sätt för tränaren att följa upp åkarens utveckling. Märkestagning gäller för Skridskoskolan, vit grupp och grön grupp. Märkestagningen sker kontinuerligt under alla träningar och resultatet kommuniceras till åkarna och deras föräldrar i lugn o ro. Åkaren har sedan också möjlighet att köpa de s.k. ”Leomärken” som åkaren är godkänd för men det är givetvis frivilligt. Det finns ingen automatik mellan test och uppflyttning.

Vill du veta mer om vilka märken man kan ta och vad som är förväntad nivå så finns det mer information på Svenska konståkningsförbundets hemsida.

Finns det någon samordning mellan föräldrar i varje grupp?

Nej det gör det inte (just nu), det är upp till föräldrarna i varje grupp (främst i de med yngre åkare) att samordna sig, tex via WhatsApp eller att ni delar kontaktuppgifter. Detta uppmuntras då vi kan öka samåkning till tävlingar och tester. Styrelsen försöker genomföra ett föräldramöte för föräldrar till barn som börjar i Konståkningsskolan (Grön/Gul grupp) för att informera om vad det innebär att börja träna Konståkning på riktigt:).

Vad gäller vid huvudskydd?

Det är tränaren som bestämmer när en åkare kan börja bära huvudskydd istället för hjälm.

Är åkarna försäkrade?

Alla aktiva och alla som tävlar är försäkrade upp till om med 31 augusti det år de fyller 16. 

Alla ideella förtroendevalda,ledarefunktionärertränare och domare är försäkrade då de utför uppdrag åt JSK. 

Detaljerna om försäkringen kan man läsa här.

Hur fungerar skridskoslipningen?

Att ha bra slipade skridskor är viktigt. Slipa hellre för ofta än för sällan. Klubben har därför en egen slip och flera utbildade slipare. Du kan läsa här exakt hur du ska gå till väga för att slipa dina eller familjens skridkskor hos JSK.

När publiceras träningstiderna?

Så tidigt som möjligt inför varje säsong. Följ nyheter på hemsidan för mer information.

Vad gäller vid parkering?

JSK har ingen parkering. All parkering sker på ”egen risk”. Klubben är hänvisad till de regler som gäller vid de parkeringar som finns runt arenan. Var extra försiktiga vid HVs hemmamatcher då är det extra stor risk att parkeringen kontrolleras.

Jönköping kommun hänvisar oss till att använda de parkeringar som finns vid Konserthuset.

Kan man låna utrustning från föreningen?

Nej, vi har försökt med lån men det har inte fungerat tillfredsställande. Tillsvidare väljer vi att inte ha någon utrustning för utlåning. I klubbrummet finns dock utrustning som är till salu från medlemmar. Oftast till förmånliga priser, börja gärna där. Kod till klubbrummet kan lämnas ut vid förfrågan.

Varför får vi faktura varje månad?

Tidigare fakturerades terminsavgiften innan varje termin. Detta tyckte många blev en stor summa så på medlemmarnas begäran fakturerar vi nu varje månad. Vi har följt medlemmarnas önskan även om vår kassör får lite mer att göra. Notera att det är 3 månaders uppsägning på terminsavgiften.

Vad innebär Off-ice träning?

Off-ice är träning utan skridskor där åkaren är iklädd gympakläder, som gympan i skolan. Off-ice är enligt många viktigare än isträningen eftersom du måste kunna rörelsen innan du ställer dig på isen. Dessutom är det på Off-ice man bygger upp den grundfysik och kondition som krävs för att genomföra ett program. 

Off-ice-träningen brukar vara i TRX-rummet i Kinnarps arena alternativt i något utrymme i arenan, se schema för detaljer.

Följande utrustning behövs:

 • Gympakläder
 • Vattenflaska
 • Hopprep
 • Spinner (plastplatta för övning av piruetter)

Hur kommer jag i kontakt med föreningen?

Kontaktuppgifter till JSKs styrelsemedlemmar finns här. Vill du nå Styrelsen skickar du till info@skatejonkoping.com.

Jag vill engagera mig, hur gör jag?

Kontakta valfri styrelsledamot eller skicka ett mejl till info@skatejonkoping.com, vi är mer än glada för alla som vill hjälpa till!

Jag vill har ett förbättringsförslag, hur gör jag?

Kontakta klubben med ditt förslag via info@skatejonkoping.com, vi lovar att återkomma.

Jag vill gå ur klubben, hur gör jag?

Läs i klubbens stadgar ”11 § Utträde”. Du hittar stadgarna på denna sida.

Vad ingår i åkavgift/medlemsavgift?

 • is- och fysträning med utbildad tränare
 • Programframtagning
 • Avgiftsfri öppen träning 2ggr/vecka 
 • Tränare som assisterar vid tävling
 • Klubbrum/Wifi
 • Köp & Sälj via hemsidan
 • Förråd för utrustning
 • Regelbunden slipnining (även för familjen)
 • Gratis familjeåkning på lördagar

Vad kostar det att träna?

Kostnaden varierar beroende på hur mycket man tränar. Som generell regel kan man säga att avgiften är mellan 28-40kr/lektion för de aktiva konståkarna och något mer för åkare i Skridskoskolan. Vuxengruppernas avgift varierar mellan 90-100kr beroende på antal anmälda. Åkavgifterna bestäms inför varje säsong och justeras efter höstterminen.

De åkare som tränar mycket får ett något lägre lektionspris och de som tränar färre timmar får betala något mer per timme (procentuellt sett). 

Varför är det 3 månaders uppsägningstid på åkavgiften? 

JSK bokar och tilldelas istid några månader före början på varje säsong. För att kunna kontroll på kostnader och avgifter måste vi ha denna långsiktighet. Varje åkare som slutar innebär minskad åkintäkt och minskat LOK-stöd för föreningen. Således måste JSK ha denna regel för att kunna upprätthålla en viss förutsägbarhet i vår planering. 

Varför måste alla sälja t.ex Newbody? 

Tvärr räcker inte åkavgifterna och medlemsavgifterna för att täcka de kostnader vi har för vår verksamhet. Vi behöver mer intäkter och därför merförsäljning, show, profilkläder mm är alla en viktig inkomst för JSK. Det är styrelsen som bestämmer vad och hur mycket som ska säljas. Åkare i Skriskoskolan befriade från merförsäljningen.