Vanliga frågor (FAQ)

Mycket information om konståkning kan man själv hitta på Svenska Konståkningsförbundets hemsida

Nedan har vi sammanställt frågor som är mer specifika för JSK. Frågorna är uppdelade i tre ämnen; Generella, Skridskoskolan och frågor kring Konståkningsgrupper.

Generella frågor

Hur gör jag för att få all information?

 • Prenumerera på nyhetsinlägg via hemsidan
 • Se till att du har uppgett rätt epost (mail som du läser även på ledigheter).

Vad bestämmer schemaläggningen o träningstider?

Schemaläggningen är ett ganska komplicerat arbete. Först och främst tilldelas tider utifrån alla klubbars behov inte bara JSKs. Sedan måste vi alltid göra flera överväganden, ingen grupp ska få de ”sämsta” tiderna, varje grupp ska träna både med grupper under den egna gruppens nivå men också med bättre åkare. Varje grupps tider ska distribueras över veckan så återhämtningen blir tillräcklig. Vi försöker se till helheten, till föregående säsong och till hur många åkare vi har i varje grupp. Detta är verkligen en mycket utmanande uppgift men sett över tid blir det mest rättvist vill vi tro.

Kan man slipa sina skridskor hos JSK?

Att ha bra slipade skridskor är viktigt. Slipa hellre för ofta än för sällan. Klubben har därför en egen slip och flera utbildade slipare. Du kan läsa här exakt hur du ska gå till väga för att slipa dina eller familjens skridskor hos JSK.

När publiceras träningstiderna?

Så tidigt som möjligt inför varje säsong. Följ nyheter på hemsidan för mer information.

Varför måste jag sälja t.ex kryddor och kläder? 

För säsong 2022/2023 har JSK beslutat att inte ha någon merförsäljning.

Vad gäller vid parkering?

JSK har ingen parkering. All parkering sker på “egen risk”. Klubben är hänvisad till de regler som gäller vid de parkeringar som finns runt arenan. Var extra försiktiga vid HVs hemmamatcher då är det extra stor risk att parkeringen kontrolleras.

Är åkarna försäkrade?

Alla aktiva och alla som tävlar är försäkrade upp till om med 31 augusti det år de fyller 16. Alla ideella förtroendevalda,ledarefunktionärertränare och domare är försäkrade då de utför uppdrag åt JSK. Detaljerna om försäkringen kan man läsa här.

Vad ingår i åkavgift/medlemsavgift?

 • Is- och fysträning med utbildad tränare
 • Framtagning av individanpassat tävlingsprogram (både lång och kortprogram för vissa) samt urval av musik
 • Öppen träning i den mån det är schemalagt 
 • Tränare som följer med vår åkare vid tävling
 • Klubbrum för vila, mat och studier
 • Wifi
 • Förråd för utrustning
 • Regelbunden slipnining (även för familjen)
 • Familjeåkning på lördagar

Vad gäller vid huvudskydd?

Det är tränaren som bestämmer när en åkare kan börja bära huvudskydd istället för hjälm.

Hur kommer jag i kontakt med föreningen?

Kontaktuppgifter till JSKs styrelsemedlemmar finns här. Vill du nå Styrelsen skickar du till info@skatejonkoping.com.

Jag vill engagera mig, hur gör jag?

Kontakta valfri styrelsledamot eller skicka ett mejl till info@skatejonkoping.com, vi är mer än glada för alla som vill hjälpa till!

Jag vill har ett förbättringsförslag, hur gör jag?

Kontakta klubben med ditt förslag via info@skatejonkoping.com, vi lovar att återkomma.

Frågor om skridskoskolan

Vad är skridskoskolan?

Du kan läsa och få svar om vår skridskoskola här.

Vad är märkestagning och hur fungerar det?

Märkestagning är en ett sätt att uppmuntra och se sin utveckling. Det är också ett sätt för tränaren att följa upp åkarnas utveckling som grupp. Märkestagningen sker kontinuerligt under alla träningar och resultatet kommuniceras till åkarna och deras föräldrar i lugn o ro. Åkaren har sedan också möjlighet att köpa de s.k. “Leomärken” som åkaren är godkänd för men det är givetvis frivilligt. Det finns ingen automatik mellan test och uppflyttning. Mer om Leomärken finns här.
Märkestagning har vi i skridskoskolan och första konståkningsgruppen.

Kan man låna utrustning från föreningen?

Nej, vi har försökt med lån men det har inte fungerat bra. Tillsvidare väljer vi att inte ha någon utrustning för utlåning. JSK har ett förråd där det finns utrustning som är till salu från andra medlemmar. Oftast till förmånliga priser, börja gärna där. Tränare kan visa dig var denna utrustning finns.

Frågor om konståkningsgrupperna

Vad innebär Off-ice träning?

Off-ice är träning utan skridskor där åkaren är iklädd gympakläder, som gympan i skolan. Off-ice är enligt många viktigare än isträningen eftersom du måste kunna rörelsen innan du ställer dig på isen. Dessutom är det på Off-ice man bygger upp den grundfysik och kondition som krävs för att genomföra ett program. Off-ice-träningen brukar vara i TRX-rummet i Kinnarps arena alternativt i något utrymme i arenan, se schema för detaljer. Följande utrustning behövs:

 • Gympakläder
 • Vattenflaska
 • Hopprep
 • Spinner (plastplatta för övning av piruetter)

Varför får vi faktura varje månad?

Tidigare fakturerades terminsavgiften innan varje termin. Detta tyckte många blev en stor summa så på medlemmarnas begäran fakturerar vi nu varje månad. Vi har följt medlemmarnas önskan även om vår kassör får lite mer att göra. Notera att det är 3 månaders uppsägning på åkavgiften.

Vad gäller vid uppflyttning?

Uppflyttning innebär att en åkare flyttas ett steg upp till en ny grupp(färg). Det är alltid tränaren som beslutar om uppflyttning. Klubben försöker göra all uppflyttning vid ett givet tillfälle för att kunna administrera listor, fakturahantering och annat som är relaterat till gruppindelningen. Ytterst är det tränaren som bestämmer men uppflyttningen ska ske i dialog med både åkaren och dennes föräldrar i mån det är aktuellt.

Finns det någon samordning mellan föräldrar i varje grupp?

Nej det gör det inte (just nu), det är upp till föräldrarna i varje grupp (främst i de med yngre åkare) att samordna sig, tex via WhatsApp eller att ni delar kontaktuppgifter. Detta uppmuntras då vi kan öka samåkning till tävlingar och tester. Styrelsen försöker genomföra ett föräldramöte till föräldrar vars barn börjar i Konståkningsskolan för att informera om vad det innebär att börja träna Konståkning på riktigt:). Detta är ett bra tillfälle att lära känna varandra och byta kontaktuppgifter.

Vad kostar det att träna?

Det olika beroende på hur mycket man tränar. En tumregel är att man betalar mellan 25kr och 45kr per lektion. De som tränar mycket får lite lägre timtaxa och vice versa. Utöver själva åkavgiften tillkommer kostnader för tävlingslicens, testkostnader och anmälningsavgiften för tävlingar.

Jag vill sluta med konståkning och gå ur klubben, hur gör jag?

Skicka ett mail till info@skatejonkoping.com med dina uppgifter (fullständigt namn och åkgrupp). Läs i klubbens stadgar “11 § Utträde”. Du hittar stadgarna på denna sida. Notera att JSK har 3 månaders uppsägningstid på åkavgiften.

Varför är det 3 månaders uppsägningstid på åkavgiften? 

JSK bokar och tilldelas istid några månader före början på varje säsong. För att kunna kontroll på kostnader och avgifter måste vi ha denna långsiktighet. Varje åkare som slutar innebär minskad åkintäkt och minskat LOK-stöd för föreningen. Således måste JSK ha denna regel för att kunna upprätthålla en viss förutsägbarhet i vår planering. Detta innebär att du kommer betala din åkavgift i 3 månader efter din uppsägning. Detta är inte konstigare än uppsägning av en tidningsprenumeration eller annan tjänst. Givetvis är man berättigad att träna under uppsägningstiden.