Om tester

För att tävla, oavsett klass, måste åkaren ha klarat tävlingstestet. Det är tränaren som bedömer vem som är redo att testa. JSK anordnar i regel test två gånger per år och detta sker vanligtvis i september och mars. Åkare kan också få möjlighet att åka på test som arrangeras av andra klubbar, detta beslutas av åkaren själv i samråd med tränare och föräldrer. Att testa är givetvis frivilligt men vill man tävla och utvecklas är testning en självklarhet.

Basic- och friåkningstest

Testsystemet består av två delar, basic- och friåkningstest. Basictesterna syftar till att åkaren ska lära sig grundläggande skridskoteknik, bågar, skär och vändningar. Friåkningstesterna syftar till att kvalitetssäkra teknikutvecklingen samt att dela in åkarna kunskapsmässigt för tävlingar. Basic- och fritest är separata test. Första testnivån är grundtest och sedan följer test 1 till 4. I friåkning finns dessutom test 5 och 6.

Testlicens

För att få testa ska ha åkaren betalat tävlingslicens och testavgift (till arrangerande klubb) innan test utförs. Tävlingslicensen administreras av tävlingsansvarig för JSK och de åkare som ska tävla/testa kommer få detta av tävlingsansvarig.  Gällande betalning för test har varje klubb har sina egna tillvägagångssätt för betalning. Testavgiften varierar, men är vanligtvis runt 100 – 200 kronor.

När JSK anordnar test ska det vid betalning anges vilket/vilka test som avses samt namn på åkaren vid inbetalningen. Inbetalning kan göras innan test genom JSK Bankgiro eller via Swish/kontanter på plats. Om du väljer att betala innan måste du på plats ha bevis på att detta är genomfört.

Inför ett test ska åkaren vara i god tid. Tänk också på att det är preliminära tider och därför ta med varma kläder om du behöver vänta.

Läs mer om tester på förbundets hemsida.