Vuxengrupp 2023/2024

Skridskoskola för vuxna

Skridskoskolan för vuxna är lördag kl16:40-17.30.
Höstterminen är september-december och vårterminen januari till slutet av april.
Läs mer och anmäl dig på hemsidan.

VT2024

Pris: 2250kr (15 tillfällen) *

* medlemsavgift tillkommer om den inte redan betalats under HT2023