Regler vid långvarig frånvaro

Återbetalning vid långvarig frånvaro (sjukdom eller olycksfall)

Följande gäller vid längre tids frånvaro tex vid sjukdom eller olycksfall:  

  • Sjukintyg krävs för all återbetalning
  • 4 veckors karens tillämpas från den dag frånvaro åberopas (ingen återbetalning)
  • Läkarintyg skall lämnas in till styrelsen under karensen för att återbetalning skall vara aktuellt.
  • Följande 8 veckor debiteras 25% avgift (75% återbetalas)
  • Efter 8 veckor debiteras 10% av avgiften (90% återbetalas)