Om tävling

Slingatävling

Slingatävling eller Slingauppvisning är en uppvisningform för de som ännu inte har klarat första testnivån. Slingatävling ska ses som förberedelse till vidare tävlande. Ingen individuell bedöming görs av åkaren.

Stjärntävling

För att få börja tävla inom konståkning behöver åkaren ha klarat ett ”tävlingstest”. Åkaren får då börja tävla på så kallade Stjärntävlingar. Stjärntävlingarna är utan poängbedömning och åkaren får ingen individuell placering. Åkaren får dock ett omdöme av domarpanelen.

Klubbtävling (B-tävling)

Nästa nivå inom tävlingssystemet är att åkaren får börja åka på Klubbtävlingar. För att åka på Klubbtävlning krävs att åkaren har nått B-nivå. Beroende på vilken ålder åkaren har krävs olika testnivå för att bli B-åkare. På klubbtävlingar får åkaren poäng efter sin prestation och likaså en placering.

Det är klubben som bestämmer vilka Stjärntävlingar och Klubbtävlingar som klubbens åkare kan anmäla sig till.

A-tävlingar

Nästa nivå är att åka på A-tävlningar. För att få åka på dessa tävlingar krävs att åkaren har nått A-nivå. precis som på B-nivån är det beroende på åkarens ålder som avgör vilka tester som krävs för att åkaren ska nå A-nivå.

A-åkare blir tilldelade A-tävlingsplatser av Svenska Konståkningsförbundet.

För att få åka i Elitserien, som är den högsta nationella tävlingsnivån, krävs att man är A-åkare samt preserar bra poängmässigt på A-tävlingarna.

Läs mer om testsystemet här. Till vänster finns även en länk till Svenska konståkningsförbundets tävlingssida.

Läs mer om tävlingssytemet på förbundets hemsidan