Om uppvärmning

Inför varje ispass är det viktigt att värma upp ordentligt för att förbereda kroppen för träning och för att minska skaderisken. Åkarna presterar dessutom bättre och får ut mer av träningspasset om de är uppvärmda. 

Ha alltid med joggingskor och hopprep till uppvärmningen!

Samling i omklädningsrummet 20 minuter innan träning för gemensam uppvärmning. Uppvärmningen ska pågå i minst 10 minuter, gärna mer. Om du är sen till träningspasset så försök ändå värma upp lite innan du går på isen. 

Efter träningspasset är det viktigt att jogga ner några minuter och stretcha igenom hela kroppen. 

JSK har tagit fram en film som du kan följa när du gör din uppvärmning. Här hittar du JSK:s uppvärmningsfilm!