Medlemsplikt

I JSK tillämpar vi medlemsplikt vilket innebär att alla medlemmar, oavsett vad man har för andra åtaganden i livet, ska bidra till föreningens verksamhet. Alla bidrar olika men alla ska bidra:

Från paragraf 13 i stadgarna:

Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i
3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.