JSK Summercamp 2022

Här hittar ni all information till lägret. Mer information kommer och uppdateras fortlöpande.

Slipning

Det kommer erbjudas slipning före och vid behov under lägret. Mer information kommer under sommaren.