Schemaändring

Inställd off ice lördag 18/6

Tyvärr behöver vi ställa in off ice/dans pga att tränaren har fått förhinder.