Förening

Inbjudan till årsmöte

Välkommen till årsmötet. Vi ses i klubbrummet fredag den 19 augusti kl 17.

Handlingarna finns tillgängliga i klubbrummet senast en vecka innan mötet. Förslag och/eller motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet.