Om att hitta hit

JSK bedriver träning i Husqvarna Garden i Jönköping.

Vi tränar nästan uteslutande i D-hallen. Innanför ingångarna finns en whiteboardtavla där det framgår vilket omklädningsrum som JSK och andra fått för dagen. Det finns 8 omklädningsrum.

JSK har också ett klubbrum i anslutning till D-hallen. Klubbrummet är tillgängligt för medlemmar (åkare, tränare och föräldrar). Här kan man jobba, fika och koppla av. Här finns mötesrum och all utrustning för produktiva möten. Utöver klubbrummet har vi även ett kallförråd och ett varmförråd där åkare kan förvara sin utrustning. Alla dessa utrymmen är låsta med kodlås. Koderna byts med regelbundenhet och information om detta görs via mejl eller muntligt.

JSK har ingen egen parkering utan vi hänvisar till de parkeringar som finns i närheten av Husqvarna Garden. Tänk på att det vid HV71s hemmamatcher och kan det vara svårt att hitta parkering i nära anslutning till hallen.