COVID-19

Från och med 23 december 2021 följande kommunala regler för JSKs verksamhet

Oavsett vilka lättnader som görs kvarstår råden som alltid gäller:

  • stanna hemma vid symtom
  • tvätta händerna noga
  • Undvik trängsel (föräldrar uppmanas att stanna utanför)

Välkommen till ishallen!