Förening

Årsmöte 25 augusti!

Vi välkomnar alla JSKs medlemmar till årsmötet den 25 augusti kl.10 i klubbrummet.
Handlingar kommer finnas tillgängliga i Klubbrumet senast en vecka innan mötet.
Motioner skall lämnas in till styrelsen senast två veckor innan mötet.