Schemaändring, Träningtider

Ändrade träningstider!

Ingen träning på lördag den 10 december pga vår egen tävling.